ÄLGJAKT

Älgjakt bedrivs idag framför allt för att hålla älgstammen på en lämplig nivå. En för stor älgstam skulle leda till stora skogsskador och ett ökat antal trafikolyckor. För min del är älgjakten inte min favoritjakt, utan jag deltar mest för att jag tillhör jaktlaget, samt att den sociala biten är trevlig. Att jag inte är så förtjust i älgjakt beror på att många gånger då man suttit på pass så har inget hänt. Det händer betydligt mer vid rådjursjakt och harjakt om man jagar med hund. Det finns gott om filmer att titta på om älgjakt upplagda på nätet. En del av mina jaktkamrater och så intresserade av älgjakt så att den tid vi inte får jaga älg på här, åker de till andra ställen där andra tider för älgjakt gäller, vilket jag inte kan förstå när vi har gott om vildsvin, rådjur, hare och andra djurslag som får jagas.

Stora områden ska sökas av och det tar tid om ingen älg finns inne i området. För många andra är älgjakten årets höjdpunkt. Vi jagar med hund, en gråhund som är väldigt duktig. Om inte hunden hittar älg på jaktmarken då finns ingen älg där. Under alla år som jag varit med på älgjakt så har jag skjutit 3 kalvar, 2 kvigor och 3 tjurar. Den största tjuren hade 9 taggar. Detta älghorn sitter nu på väggen här hemma.

Älg

Älgen är det största hjortdjuret. Hanen benämns tjur och honan ko. En ko som ännu ej fött någon avkomma (kalv) kallas kviga, läs mer om älgen på Wikipedia. Älgen tillhör klövvilt, till svenskt klövvilt räknas älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår och myskoxe. Varje år skjuts ca 100 000 älgar i Sverige.

Att jaga innebär att man behöver utrustning, tex. kläder och ryggsäck. En butik på nätet som säljer en hel del av dessa varor är PN jakt.

Nedan annonser för den som ska ut på älgjakt och annan jakt, tex. jakttillbehör, jakthundar, filmer och jaktvapen och annat som hör till jakt och friluftsliv.

Älgjakt. Vid jakt på älg får endast kulvapen användas. Kulor som väger minst 10 g måste ha en anslagsenergi på minst 2000 Joule 100 meter från mynningen. För kulor mellan 9 och 10 g krävs en anslagsenergi på minst 2700 Joule 100 meter från mynningen. Vapen uppfyllande dessa krav benämns klass 1-vapen. Som vid annan jakt med kulvapen på större vilt gäller att ammunitionen ska vara av halvmantlad typ.

Älgjakt. Jakttider på älg och mycket mera om jakt hittar du hos svenska jägareförbundet.

svenska jägareförbundet

Länsstyrelsen registrerar områden för älgjakt, licenstilldelning samt insamling och sammanställning av avskjutningsstatistik. För att läsa mer om detta, eller läsa om olika licensområden eller se vilka tider som gäller för älgjakt, besök länsstyrelsens hemsida. Vad det gäller svensk jakt så är nog älgjakt det största målet för många.

I oktober då älgjakten startar i södra Sverige så presenterar Älgskadefondsföreningen, Viltolycksprognosen för innevarande år.

Sök vidare om älgjakt direkt här på sidan, via google sökmotor. Skriv sökordet i rutan, tex. jaga älg och du får många länkar att välja mellan.

Jakttid, dvs ett jaktår omfattat tiden från den 1 juni tom den 30 september. För att få jaga måste man lösa jaktkort, som varar gäller under denna tid och måste förnyas varje år.

Jakttider på älg, grävling, vildsvin, rådjur och mycket mera om jakt hittar du hos svenska jägareförbundet.

Jakttider

Sök vidare om jakttider direkt här på sidan, via google sökmotor. Skriv sökorden i rutan, tex. jakttid älg eller älgjakt filmer och du får många länkar att välja mellan.

 

Anpassad sökning